NIEPOWTARZALNY DESIGN/WYGODA/BEZPIECZEŃSTWO

Kontakt

Adres:
ul. Długa 126,
32-540 Trzebinia
woj. Małopolskie, Polska


Kontakt:
biuro@archispaw.pl
+48 727 625 931

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE(RODO),  informuję, iż:

 

1)administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  „ARCHISPAW”  TOMASZ DOMAGAŁA,            ul. Długa 126, 23-540 Trzebinia.

 

2) Państwa dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, przetwarzane będą w celu:

*realizacji umowy zakupu elementów małej architektury miejskiej

*wystawienia faktury VAT w tym obsługi przelewów bankowych

*przyjmowania zgłoszenia reklamacji otrzymanego towaru

*korespondowania drogą e-mailową, pisemną, telefoniczną

 

3) Niezbędne dane osobowe:

*imię i nazwisko

*dane Firmy, tj. nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy, e-mail

*adres wysyłki towaru w tym imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby odbierającej towar

 

4) Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podmiotom realizującym dostawę towarów, dostawcom płatności, partnerom obsługującym nasze biuro, agencjom marketingowym, partnerom biznesowym i podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Przekazywanie Państwa danych podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie bądź w ramach współpracy z nami będzie dokonywane do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu od Państwa na przetwarzanie tychże danych.

 

5) Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  otrzymania  od  Państwa  chęci wycofania zgody

 

6) posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7) mają  Państwo  prawo  do  wniesienia  skargi  do  GIODO  gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu zawarcia umowy zakupu  elementów  małej  architektury  miejskiej.  Są  Państwo  zobowiązani  do  ich  podania  a konsekwencją  nie  podania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  zrealizowania  umowy kupna.

 

9) Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie  profilowania.